Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania towaru.
 2. W celu odstąpienia od umowy Klient winien przesłać oświadczenie przed upływem 14 dni licząc od dnia otrzymania towaru na adres e-mail sklep@might.pl .
 3. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje klientowi będącemu Konsumentem lub nabywcom będącym jednoosobowych działalności gospodarczych, wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) o ile zakupione prdukty nie były związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością.
 4. Sklep marvo.pl powiadomi niezwłocznie klienta o otrzymaniu jego oświadczenia.
 5. Klient zobligowany jest do odesłania towaru tj. wszystkich elementów (w tym instrukcji, oprogramowania, oryginalnego opakowania i innych elementów dodanych), które otrzymał w terminie 14 dni od zawiadomienia sprzedającego.
 6. Jeżeli doszło do naruszenia towaru przekraczającego zakres zwykłego zarządu sprzedający ma prawo do naliczenia odszkodowania w granicach obowiązującego prawa.
 7. Przez zwykły zarząd rozumie się:

       - rozpakowanie rzeczy bez niszczenia oryginalnego opakowania,

       - przymierzenie rzeczy,

       - sprawdzenie jakości rzeczy poprzez jego dotyk,

       - sprawdzenie działania,

       - stwierdzenie braku istnienia mechanicznego uszkodzenia czy usterki rzeczy

 1. Klient odsyła produkt na koszt własny zabezpieczając towar na czas transportu.
 2. Zwrot należy odesłać na adres Might Sp. z o.o.  Bielska 136; 43-400 Cieszyn.
 3. W celu przyśpieszenia procedury zwrotu środków prosimy o dołaczenie do zawrotu danych kontaktowych.
 4. Sklep internetowy zwróci środki pieniężne w wysokości ceny oraz kosztu transportu do klienta, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez klienta w terminie do 14 dni od otrzymania zwracanego towaru.
 5. Z chwilą odstąpienia od umowy wygasają wszystkie powiązane z nią umowy dodatkowe.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje:

      - Klientom niebędącym konsumentami

      - w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
        konsumenta

      - w odniesieniu do umów, w których świadczeniem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
         specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb

      - w przypadku, gdy przedmiotem umowy jest towar dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu po
          otwarciu, którego nie może zostać ono ponownie zapieczętowane ze względu na ochronę zdrowia, 
          względów higienicznych lub utratę właściwości użytkowych

      - gdy przedmiotem umowy jest nagranie dźwiękowe, wizualne lub program komputerowy dostarczony
           w zapieczętowanym opakowaniu a opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu do klienta.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl